Page Title - Section Title

OneHub Saigon là dự án liên doanh 60:40 giữa CapitaLand và Saigon Bund Capital Partners. Tận dụng được sự thành công trong việc phát triển các khu phức hợp văn phòng thương mại tại Singapore, Trung Quốc và Ấn Độ của CapitaLand, và tiềm lực đầu tư cũng như mạng lưới các đối tác lớn của Saigon Bund Capital Partners tại Việt Nam tạo nên một liên doanh vững mạnh.

ABOUT CAPITALAND LIMITED

CapitaLand Limited (CapitaLand) is one of Asia’s largest diversified real estate groups.  Headquartered and listed in Singapore, it owns and manages a global portfolio worth over S$103 billion* as at 31 March 2019. CapitaLand’s portfolio spans across diversified real estate classes which includes commercial, retail; business park, industrial and logistics; integrated development, urban development; as well as lodging and residential.  With a presence across more than 200 cities in over 30 countries, the Group focuses on Singapore and China as its core markets, while it continues to expand in markets such as India, Vietnam, Australia, Europe and the USA.

CapitaLand has one of the largest real estate investment management businesses globally. It manages eight listed real estate investment trusts (REITs) and business trusts as well as over 20 private funds. Since it pioneered REITs in Singapore with the listing of CapitaLand Mall Trust in 2002, CapitaLand’s REITs and business trusts have expanded to include Ascendas Reit, CapitaLand Commercial Trust, Ascott Residence Trust, CapitaLand Retail China Trust, Ascendas India Trust, CapitaLand Malaysia Mall Trust and Ascendas Hospitality Trust.

*CapitaLand’s assets under management is over S$123 billion with the completion of its acquisition of Ascendas-Singbridge by end June 2019.For more information on CapitaLand developments and business parks, please click here.

GIỚI THIỆU VỀ SAIGON BUND CAPITAL PARTNERS


Saigon Bund Capital Partners là công ty cổ phần đầu tư đồng sở hữu bởi Gaw Capital Partners và NP Capital.

Gaw Capital Partners là công ty quản lý quỹ đầu tư bất động sản toàn cầu. Chuyên gia tăng giá trị chiến lược cho bất động sản chưa được sử dụng đúng mức bằng cách thiết kế lại và định vị lại, công ty đã nắm bắt các cơ hội trên thị trường bất động sản hiện nay và thu được kết quả đáng kể trong lĩnh vực đầu tư bất động sản bao gồm phát triển nhà ở, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ, khách sạn và vận tải logistics. Kể từ khi thành lập vào năm 2005, Gaw Capital Partners đã huy động vốn chủ sở hữu tương đương 5,7 tỷ USD, đồng thời nắm giữ và quản lý tài sản trị giá 12,7 tỷ USD tính đến Quý I/ 2016. Gaw Capital Partners hiện đang quản lý năm quỹ bất động sản nhắm tới Trung Quốc và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

NP Capital là đơn vị đầu tư bất động sản trong nước có nhiều kinh nghiệm ở các dự án phát triển khu dân cư và khu thương mại tại Việt Nam. Cùng với Gaw Capital Partners, NP Capital đã mua lại, quản lý và phát triển các dự án có tổng chi phí đầu tư hơn 1,4 tỷ USD trên khắp các thành phố lớn ở Việt Nam.