Page Title - Section Title

Tọa lạc tại nơi giao nhau giữa khu vực giáo dục và khu công nghiệp, với tuyến tàu điện số 1 sắp đưa vào hoạt động cũng như khả năng tiếp cận tốt các tuyến giao thông, vị trí của OneHub Saigon là lựa chọn lý tưởng để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ, vận tải logistics và các dịch vụ cao cấp cho lĩnh vực công nghệ đang phát triển trong khu vực và trên cả nước.